Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 5 / juni 2015
Sverige och Indien undertecknar samarbetsavtal om forskning i polarområdena

Från vänster: Indiens president Shri Pranab Mukherjee, Indiens ambassadör i Sverige Banashri Bose Harrison, Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck och statsminister Stefan Löfven. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet.

Sverige och Indien samarbetar i polarområdena


Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck och Indiens ambassadör i Sverige Banashri Bose Harrison undertecknade den 1 juni ett samarbetsavtal om forskning i polarområdena och polarhaven. Avtalet undertecknades i närvaro av Indiens president Shri Pranab Mukherjee och Sveriges statsminister Stefan Löfven, som ett led i presidentens statsbesök med fokus på att öka utbytet inom handel och vetenskap.

Polarforskningsavtalet innebär att Sverige och Indien kommer att stärka forskningssamarbetena i polarområdena och polarhaven genom bland annat vetenskapliga workshops och fältarbeten, insamling och analys av forskningsdata och utåtriktad verksamhet.

Sedan 2013 har Sverige samarbetat med Indiens forskningsstation Maitri i Antarktis kring atmosfärradarn MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica).

Pressmeddelande: Sverige och Indien samarbetar i polarområdena

Abisko naturvetenskapliga station

På forskningsstationen i Abisko finns unika samlingar med miljödata från 100 års observationer och en omfattande dokumentation av forskningsverksamheten i form av omkring 3 000 vetenskapliga publikationer. Foto: Philipp Theuring.

Sommarens expeditioner


Vid Abisko naturvetenskapliga station är forskningssäsongen i full gång. Hit kommer forskare från hela världen för att studerar fenomen och processer i fjällmiljön. En mängd olika forskningsverksamheter bedrivs, alltifrån observationer och miljöövervakning till högteknologiska experiment i mark- och sjöterräng. 51 personer (forskare, fältassistenter och studenter) bor just nu på stationen. Men fler än så använder dagligen stationens faciliteter och utgår härifrån för fältarbeten och laborationer, däribland studenter inom fjällekologi vid Umeå universitet.

Kurser som helt eller delvis hålls i Abisko

Abisko naturvetenskapliga station

SWEDARCTIC 2015

Sommaren 2015 deltar en svensk forskare från AquaBiota Water Research i en expedition i Norra ishavet med det tyska forskningsfartyget Polarstern.

Transitions in the Arctic Seasonal Sea Ice Zone (TRANSSIZ)

Petermann 2015 är en internationell forskningsexpedition till området kring Petermannglaciären på nordvästra Grönland. Christina Fröjd är lärare vid Bruksgymnasiet i Gimo och deltar i expeditionen genom Polarforskningssekretariatets lärarprogram.

Petermann 2015

Under en expedition till östra Grönland ska forskare undersöka vilka ekologiska drivkrafter som ligger bakom tetrapodernas, det vill säga landryggradsdjurens, omfattande evolutionära förändringar.

Östra Grönland 2015

I augusti genomförs en expedition till det övergivna gruvsamhället Qullissat på ön Disko, västra Grönland. Fältarbetet ingår i projektet Hållbara samhällen och gruvindustriella kulturarv i den nordiska delen av Arktis.

Qullissat

I slutet av sommaren deltar svenska forskare i en expedition i Norra ishavet med det tyska forskningsfartyget Polarstern. Expeditionen genomförs i samarbete med det internationella programmet GEOTRACES.

TransArc II

Konferensrapport

Nu finns en sammanfattande rapport från The Arctic – hot or cold? som hölls i maj på House of Sweden i Washington DC, USA.

The Arctic – hot or cold?

Foto: Sjöfartsverket

Isbrytarnas dag i Luleå

För att uppmärksamma att Sjöfartsverkets isbrytare i Atle-klassen firar 40 år anordnas öppet hus. Lördagen den 11 juli kl. 10–15 har du möjlighet att gå ombord på Atle, Frej och Ymer. Programmet är fullspäckat med allt från rundturer ombord på de mäktiga isbrytarna och sjöräddningsuppvisning med helikopter till musikunderhållning och korvgrillning.

Isbrytarnas dag i Luleå

Ny polardoktor

Grattis till Emma Karlsson vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet, som har disputerat med avhandlingen Compositional clues to sources and sinks of terrestrial organic matter transported to the Eurasian Arctic shelf. Emma deltog senast 2014 i den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3, som gick från Tromsö i Norge, längs med den ryska ishavskusten till Barrow i Alaska.

Utställning Björnen Guds son

Sommarutställningar

Nu har årets tre sommarutställningar på Rovdjurscentrum i Orsa Grönklitt öppnat. De handlar om renar, rovdjur och hästar. Men också om Pupi Kot – Björnen, Guds son. Björnen är ett heligt djur för Khantyfolket i Sibirien. Anders Björklund och Ingvor Ljung var med på en lång festival till björnens ära. Nu visas bilderna och dräkterna i Rovdjurscentrum.

Rovdjurscentrum i Orsa Grönklitt

Foto: Mattias Klum

Världar av liv

Fotoutställningen Världar av liv av Mattias Klum visas i Malmö Arenas foajéer den 1 augusti–11 oktober.

Världar av liv

Lediga postdoktjänster

The Arctic University of Norway utlyser postdoktjänst inom arktisk havsisekologi.

PhD student in arctic sea ice ecology

The University Centre in Svalbard söker kandidater för postdoktjänst inom meteorologi.

PhD student in meteorology

@polarforskning

Följ oss på Twitter

I sekretariatets Twitterflöde finns snabba och korta uppdateringar om vad som händer i polarvärlden. Följ oss och retweeta gärna!
@polarforskning


Polarnytt utges av Polarforskningssekretariatet och distribueras gratis. Kontakta oss om du vill ha fler exemplar, mer information eller ändra prenumerationssätt. Citera oss gärna, men ange källan!

Ansvarig utgivare: Björn Dahlbäck
Redaktion: Daniella Gredin, Eva Grönlund

ISSN 1101-9514 Publiceringsdatum 26 juni 2015


polarnytt@polar.se •  www.polar.se