Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 3 / april 2015
Gruppfoto svensk-amerikansk workshop

Forskare från USA och Sverige samt representanter från forskningsfinansiärer samlades under en workshop om forskning i Arktis med Oden.

Svensk-amerikansk workshop om forskning i Arktis med isbrytaren Oden


Polarforskningssekretariatet arrangerade tillsammans med National Science Foundation, Vetenskapsrådet och Formas en workshop för att identifiera och genomlysa framtida forskningsbehov i Arktis där isbrytaren Oden kan användas.

Drygt 30 forskare från USA och Sverige samt representanter från forskningsfinansiärerna var samlade i Sigtuna, månadsskiftet mars/april. Workshopens resultat är ett viktigt steg för möjligheterna till att skapa ett tänkt långsiktigt samarbete mellan USA och Sverige med basfinansiering för forskningsaktiviteter i Arktis med Oden.

Rapporten från workshopen sammanställs just nu och kommer att spridas brett när den är klar, bland annat genom Polarforum.

Fotografiutställning i Washington DC

Fotografiutställning ackompanjerar två konferensdagar i House of Sweden, Washington DC. Foto: Inka & Niclas.

The Arctic – hot or cold?


Två konferensdagar ackompanjerade av en fotografiutställning arrangeras i House of Sweden, Washington DC, 19–20 maj. Utställningen hänger sedan kvar till september 2015.

Syftet är att belysa förändringar, anpassningar och möjligheter som finns för det nutida, föränderliga Arktis. Sverige, som är en ledande aktör i regionen, påvisar genom konferensdagarna och utställningen både bredd och djup om svensk arktisk kunskap, forskning, innovation, företagande och kultur. Det skapar även tillfälle att fördjupa det bilaterala Arktissamarbetet med bakgrund av det då inledda amerikanska ordförandeskapet i Arktiska rådet.

Arrangörer är Polarforskningssekretariatet, Utrikesdepartementet, Center for Strategic and International Studies (CSIS) samt Sveriges ambassad i Washington.

The Arctic – hot or cold?

Terrängbilar under fältkurs

Terrängbilar provkörs inför expeditionen MAGIC-DML. Foto: Henrik Törnberg.

Förberedelser för Antarktis


Forskningsfartyget Nathaniel B. Palmer har nått Hobart i Tasmanien, Australien, och Sarah Greenwoods, Stockholms universitet, arbete i Rosshavet är klart. Medan Antarktissäsongen 2014/15 nu är avslutad är förberedelserna för nästa vinter redan i full gång.

22–27 mars arrangerade Polarforskningssekretariatet en fältkurs på Island för deltagarna i forskningsexpeditionen MAGIC-DML. På schemat stod bland annat glaciärträning, utrustningstest och provkörning av den typ av terrängbilar som forskarna ska använda sig av under expeditionen i Dronning Maud Land, Antarktis. Det isländska vädret bjöd på såväl strålande sol som snöstorm och gav utbildningen en passande inramning.

Forskningsexpeditionen MAGIC-DML

Gruppfoto EU-PolarNet

EU-PolarNet samlar expertis och infrastruktur för polarforskning.

Kickoff för EU-PolarNet


Den 10 mars var det kickoff för EU-PolarNet i Bremerhaven, Tyskland. EU-PolarNet är världens största konsortium av kompetens och infrastruktur för polarforskning. I konsortiet ingår 22 organisationer från 17 europeiska länder, där Sverige representeras av Polarforskningssekretariatet.

Det övergripande målet med EU-PolarNet är att utveckla ett integrerat europeiskt polarforskningsprogram (Integrated European Polar Research Programme) för att identifiera kort- och långsiktiga vetenskapliga behov, optimera samverkan av infrastruktur och främja tvärvetenskapligt samarbete kring polarforskning.

EU-PolarNet

Grattis till ny professor

Anna Wåhlin har utnämnts till professor i oceanografi vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Därmed är hon Sveriges första kvinnliga professor i oceanografi. Anna Wåhlin har deltagit under flera expeditioner i Antarktis inom det svensk-amerikanska samarbetet Oden Southern Ocean. Hon är också en viktig del i samarbetet med Sydkorea och isbrytaren Araon för forskning i Amundsenhavet.

Fakulteten ställer fem frågor till Anna Wåhlin

Foto: Grenna Museum – Polarcenter

Arkivfynd ställs ut i Gränna

Strax före jul hittades 76 skioptikonbilder från S. A. Andrées polarexpedition i Grenna Museums källare. Nu öppnar en utställning om fotografen, ingenjören Axel Stake, med ett 20-tal av hans återfunna bilder. Utöver att fotografera, ansvarade Stake för vätgasproduktionen till ballongen Örnen och deltog på Danskön, Svalbard, 1896 och 1897. En platstillverkad replik av den vätgasapparat som Stake arbetade med visas också i utställningen.

En utställning om vätgasingenjören och hans "försvunna" bilder

Foto: Ville Lenkkeri

Polarkultur

Konstnärsstipendiaten Ville Lenkkeris fotografiutställning Existence Doubtful, ställs ut på Galleri Flach till 9 maj.

Existence Doubtful

På Sjöhistoriska museet visas nu Alla tiders poler. Här får besökaren åka med isbrytaren Oden till Arktis och Antarktis och uppleva kyla. Vilka frågor söker polarforskarna svar på? Hur är det att arbeta och leva i ett arktiskt klimat?

Alla tiders poler

Internationellt miljösymposium

Vid Göteborgs universitet 23–24 april hålls det öppna symposiet Environmental Photography and Humanities – Contributions to Research and Awareness.

Environmental Photography and Humanities

Integrating Arctic Plant and Microbial Ecology

Konferensen Integrating Arctic Plant and Microbial Ecology, som kombineras med det 21:a ITEX-mötet, hålls vid SLU i Uppsala 16–18 september. Konferensen är öppen för alla forskare och studenter med intresse för arktisk- och fjällekologi.

Integrating Arctic Plant and Microbial Ecology (21st ITEX meeting)

Ny chef till SCAR

Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) initierar, främjar och samordnar forskning i Antarktis. SCAR ger oberoende vetenskapliga råd till Antarktisfördragets system och andra organ. Nu söks en Executive Director som kan föra organisationen vidare.

Executive Director: Scientific Committee on Antarctic Research

Polarvänner i snöstorm, Antarktis. Foto: Jonas Bonnedahl

Två polarvänner har lämnat oss

Under årets första månader har två nära polarvänner avlidit; Mats Andersson (tidigare rederichef på Sjöfartsverket) har haft stor betydelse för isbrytaren Odens utveckling som forskningsfartyg. Per Olof Hulth (astropartikelfysiker och professor vid Stockholms universitet) med ett stort och hängivet engagemang för AMANDA- och IceCube-projekten på Sydpolen.

Båda har betytt mycket för Polarforskningssekretariatet och de är djupt saknade polarvänner.


Polarnytt ges ut av Polarforskningssekretariatet. Citera oss gärna, men ange källan!

Ansvarig utgivare: Björn Dahlbäck
Redaktion: Daniella Gredin, Eva Grönlund, Ida Kinner, Jan-Ola Olofsson

ISSN 2001-5895 Publiceringsdatum 17 april 2015


polarnytt@polar.se •  www.polar.se