Publiceras av Polarforskningssekretariatet - Nr. 1 / Februari 2015
Mätningar på isen under LOMROG II, 2009

Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Foto: Steffen M. Olsen.

Ny organisation ger nya möjligheter


Ett nytt spännande polarår har tagit sin början. I januari tog vi de första stegen i en organisationsförändring för att kunna genomföra vårt uppdrag på allra bästa sätt; där vi finslipar våra arbetssätt och har som mål att kunna leverera mer per given resursmängd så att vårt anslag kan generera än mer forskningsstöd.

– Vi vill uppnå en mer sammanhållen och integrerad organisation som genomsyras av polarforskningens behov och förutsättningar, säger Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck.

Genom den nya organisationen bildas två nya enheter; Enheten för terrester forskning respektive Enheten för marin forskning och innovationer. Enheten för terrester forskning kommer även att hantera den forskning som inte behöver utföra fältarbete. Frågor om strategisk forskningsplanering lyfts fram bland annat genom en ny tjänst som forskningssekreterare, som deltar i ledningens arbete.


En iskall historia – 30 år med svensk polarforskning

I 30 år har Polarforskningssekretariatet skapat möjligheter för svensk forskning i såväl Arktis och Antarktis som i den subarktiska svenska fjällkedjan. I november uppmärksammade vi det med bland annat ett veckolångt besök av isbrytaren Oden i Stockholm. Det gav en fantastisk möjlighet till visningar ombord för representanter från olika myndigheter, organisationer och internationella samarbetspartners. Tillsammans med Sjöfartsverket bjöd vi även in till Öppet skepp som blev en succé med nära 3000 besökare. Nu fortsätter vi att arbeta med vår vision – att bidra till att polarforskning av hög kvalitet genomförs, sprids och används.

Atmosfärradarn MARA

I igloon finns MARA:s sändare, mottagare och dator. Foto: Lars-Göran Vanhainen.

Säsongens Antarktisforskning


I början av januari inleddes den svenska polarforskningssäsongen i Antarktis. Vid den indiska forskningsstationen Maitri arbetar en tekniker från Institutet för rymdfysik i Kiruna med reparationer och kalibrering av atmosfärradarn MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica). Det var i oktober som hälften av radarns antenner skadades i en storm med vindbyar upp till 47 m/s. Arbetet med återställandet planeras vara klart i början av februari.

23 januari–20 mars deltar en forskare från Stockholms universitet i en expedition med det amerikanska forskningsfartyget Nathaniel B. Palmer i Antarktis. I projektet studeras isflöden och istäckets dynamik i västra Rosshavet ur ett historiskt perspektiv och det genomförs i samarbete med forskare från USA och Polen.

Läs om forskarnas arbete i expeditionsbloggarna.

China-Nordic Arctic Cooperation


China-Nordic Arctic Research Center (CNARC) bjuder in till symposiet Arctic Synergies: Polices and Best Practices, 26–28 maj 2015 i Shanghai. CNARC samlar representanter från Kina och fem nordiska länder inom forskning i Arktis. Polarforskningssekretariatet är en av de nordiska medlemsorganisationerna. Den 27 februari är sista dag att skicka in abstract.

3rd China-Nordic Arctic Cooperation Symposium

Ny sekreterare till APECS Sweden


Den svenska delen av Association of Polar Early Career Scientists (APECS) söker ny sekreterare. APECS Sweden arbetar för att underlätta tvärvetenskapliga och internationella samarbeten och erbjuder nätverk och karriärutveckling för yngre forskare i Sverige.

APECS Sweden seeking an Executive Secretary for 2015

Polarkultur

Grönklitt är inte bara skidåkning och rovdjur utan även skapande, kultur och konst. Nu pågår snöskulpturfestival och polarkonstnären Svenerik Jakobssons konst-
utställning Från Arktis till Antarktis.

Orsa Rovdjurspark

Vid Grenna Museum har det hänt spännande saker. Av en ren slump har ett flertal hittills okända bilder från S. A. Andrées polarexpedition hittats i källaren.

Andrées okända bildskatt

Nominera till Antarktispris

Martha T. Muse-priset delas ut till personer som genom forskning eller politik gjort värdefulla insatser för Antarktis. Fram till 13 maj 2015 är det möjligt att nominera kandidater till priset.

Martha T. Muse Prize for Science and Policy in Antarctica

Vinnare av IASC-medalj

Jacqueline Grebmeier, University of Maryland Center for Environmental Science, är årets vinnare av IASC Medal. Hon hedras bland annat för sin forskning inom bentisk ekologi och marina ekosystems dynamik. International Arctic Science Committee (IASC) delar årligen ut medaljen för att hedra framstående arbete som bidragit till ökad förståelse för Arktis. Martin Jakobsson, Stockholms universitet, och Leif Anderson, Göteborgs universitet, är de två svenskar som hittills prisats för sina insatser.

IASC Medal 2015

Fransk-svenskt samarbete

I december gav Vetenskapsrådet besked om Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö. Sverige och Frankrike har byggt upp ett rambidrag för forskningssamarbete inom klimat och miljö och som del i detta görs gemensamma utlysningar för att möjliggöra samarbeten mellan forskare i de två länderna.

Bland beviljade ansökningar finns: Patrick Crill, Institutionen för geologiska vetenskaper, med ett projekt om kvantifiering av arktiska metankällor och Qiong Zhang, Institutionen för naturgeografi, med projektet Grönland i ett varmare Arktis. Båda vid Stockholms universitet.

Fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö

Foto: Henning Lorenz

Löpande ansökningar till Stöd i mindre omfattning

Nu är det möjligt att löpande söka Stöd i mindre omfattning (SiMO) hos Polarforskningssekretariatet. Genom SiMO erbjuder sekretariatet stöd för att genomföra projekt, eller delar av projekt, som inte kräver så lång tid för förberedelser eller en stor budget. Utlysningen är öppen för forskare och doktorander inom samtliga discipliner vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag.

Läs mer om Stöd i mindre omfattning


Polarnytt ges ut av Polarforskningssekretariatet. Citera oss gärna, men ange källan!

Ansvarig utgivare: Björn Dahlbäck
Redaktion: Daniella Gredin, Jan-Ola Olofsson, Ida Kinner, Eva Grönlund

ISSN 2001-5895 Publiceringsdatum 5 februari 2015


polarnytt@polar.se •  www.polar.se