Publiceras av Polarforskningssekretariatet - Nr. 2 / Februari 2015
Antennarbete under MARA 2014/15

Lars-Göran Vanhainen justerar antenner. Foto: Sourav Chatterjee.

Forskningen fortsätter i Antarktis


I början av februari avslutades säsongens arbete med atmosfärradarn MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica) i Antarktis. Under en månad har teknikern Lars-Göran Vanhainen, Institutet för rymdfysik i Kiruna, reparerat och kalibrerat de antenner som skadades i en storm i höstas. MARA är sedan Antarktissäsongen 2013/14 placerad vid den indiska forskningsstationen Maitri i Dronning Maud Land.

Men Antarktissäsongen är inte slut riktigt än. Fram till slutet av mars arbetar Sarah Greenwood, Stockholms universitet, ombord på det amerikanska forskningsfartyget Nathaniel B. Palmer i Rosshavet.

Forskarna bloggar från Antarktis

Svensk-amerikanskt samarbetsavtal undertecknas

Björn Dahlbäck och Kelly Falkner undertecknar intentionsbrev i Washington.

Svensk-amerikanskt Arktissamarbete


Sverige och USA planerar ett forskningssamarbete i Arktis och kring isbrytaren Oden. I Washington den 19 februari undertecknade Björn Dahlbäck, Polarforskningssekretariatet, och Kelly Falkner, National Science Foundation, ett intentionsbrev (Letter of Intent) för en långsiktig planering om forsknings- och logistiksamarbete i Arktis.

– Det här är ett viktigt avtal, som ett första steg och avstamp i samarbetet säger sekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck. Samarbetet med USA ger möjligheter till en mer långsiktig planering med isbrytaren Oden och kan även bidra till ökat intresse för forskning vid Abisko naturvetenskapliga station.

Som en första del i samarbetet planeras en expedition med isbrytaren Oden sommaren 2015 till västra Grönland. Forskningsprogrammet kommer till stor del att vara amerikanskt, men inrymmer även svenska projekt. Därefter planeras för en gemensam expedition sommaren 2017. Under våren hålls en workshop med syftet att identifiera och genomlysa det framtida forskningsbehovet från både svenskt och amerikanskt håll.

Fältforskning från norr till söder


Abisko naturvetenskapliga station är en del av SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science), en nationell infrastruktur som består av nio svenska fältforskningsstationer.

– Syftet med SITES är att stödja ekologisk och miljörelaterad forskning i terrester och limnisk miljö. De nio stationerna täcker in många olika klimatzoner och naturtyper – från jordbrukslandskap, skogsmark och fjälltrakter till våtmarker och olika typer av inlandsvatten, säger Tomas Lundmark som är föreståndare för SITES.

Fältforskningsstationerna är öppna för alla forskare oavsett organisatorisk hemvist. Som forskare kan du själv utföra fältarbete, men stationerna kan också bistå med hjälp av olika slag. Det kan vara allt från att hitta lämpliga försökslokaler till att anlägga nya försök eller sköta olika fältmätningar. En ytterligare styrka med infrastrukturen är tillhandahållandet av långa tidsserier av mätdata, allt från klimatdata till observationer av trädtillväxt och förekomst av vilda djur. Det finns också möjligheter att kombinera data från de olika stationerna.

SITES – nationell infrastruktur för terrester och limnisk fältforskning

25 år med IASC


I ett kvarts sekel har IASC (International Arctic Science Committee) samordnat forskning i Arktis. IASC främjar och underlättar samarbete inom alla fält av arktisk forskning och är öppen för alla länder. För att uppmärksamma sina 25 år har IASC, som komplement till årsboken, tagit fram en publikation om organisationens historia från planeringsprocessen under sent 80-tal fram till i dag. Även en film har producerats. 25-års jubileet uppmärksammas under Arctic Science Summit Week som hålls 23–30 april 2015 i Toyama, Japan.

Publikationen 25 Years of International Arctic Research Cooperation

IASC History Film

Arctic Science Summit Week

Abisko naturvetenskapliga station

Abisko på Arlamjölken!

Nu är det dags för Abisko naturvetenskapliga station att ta plats på Arlas mjölkbaksidor. Belägen i den subarktiska svenska fjällkedjan, ca 20 mil norr om polcirkeln, ger stationen unika möjligheter till forskning. Vid Abiskostationen finns samlingar med miljödata från 100 års observationer och en omfattande dokumentation av forskningsverksamheten i form av omkring 3 000 vetenskapliga publikationer. Över 60 procent av de besökande forskarna kommer från internationella lärosäten.

I början av året kunde mjölk-
drickare läsa mer om Arktis och Antarktis, om hur det är att arbeta som forskare i polarområdena och om forskningsplattformen Oden. Under våren kommer Arktis och Antarktis återigen att klä baksidor – nu väntar yoghurtförpackningar.

Arlas polarbaksidor

Abiskoögat – med fokus på klimat

Abiskoögat presenterar mätserier och studier av klimat och miljö vid Abisko naturvetenskapliga station. För att se om det har skett en förändring av klimatet och dess konsekvenser krävs många års mätningar av temperatur, nederbörd och långsiktig forskning. De långa mätserierna från stationen i Abisko används av forskare från hela världen som studerar fenomen och processer i fjällmiljön.

Abiskoögat – med fokus på klimat

Glaciolog får kunskapspris

Per Holmlund, professor i glaciologi med inriktning mot klimat vid Stockholms universitet, får ÅForsks kunskapspris 2015. Sedan 1995 delar ÅForsk årligen ut pris för framstående insatser för kunskapsspridning från universitet och högskolor. Per Holmlund har deltagit i flera av Polarforsknings-
sekretariatets expeditioner till Arktis och Antarktis.

Glaciolog får kunskapspris

Stipendier till unga forskare

Tre Antarktisorganisationer utlyser nu stipendier för att locka och uppmuntra unga forskare.

Mer information om stipendierna och sista ansökningsdag

Arktiska synergier

Symposiet Arctic Synergies: Polices and Best Practices anordnas av China-Nordic Arctic Research Center 26–28 maj 2015 i Shanghai.

Läs mer och lämna abstract

Abisko naturvetenskapliga station. Foto: Philipp Theuring

Ledigt jobb i Abisko

Polarforskningssekretariatet söker en teknisk samordnare till Enheten för terrester forskning med placering vid Abisko naturvetenskapliga station. Sista ansökningsdag är 1 mars 2015.

Jobba hos oss


Polarnytt ges ut av Polarforskningssekretariatet. Citera oss gärna, men ange källan!

Ansvarig utgivare: Björn Dahlbäck
Redaktion: Daniella Gredin, Eva Grönlund, Jan-Ola Olofsson

ISSN 2001-5895 Publiceringsdatum 26 februari 2015


polarnytt@polar.se •  www.polar.se