Webbversion

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 6 / september 2015

Gruppfoto från Petermann 2015

Gruppfoto från Petermann 2015. Foto: Björn Eriksson.

Polarforskare återvänder efter lyckad Grönlandsexpedition

– Vi kommer hem med mer detaljerad data om det här området än vi vågat hoppas på, säger den svenska forskningsledaren Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet.

Efter fyra veckors intensivt arbete i området kring Petermannglaciären i nordvästra Grönland har den svensk-amerikanska forskningsexpeditionen Petermann 2015 med isbrytaren Oden avslutats.

Totalt har 50 sedimentkärnor med totalt 229 meter sediment tagits upp från havsbotten i och utanför Petermannfjorden. Sex sedimentkärnor har tagits från havsbottnen under shelfisen och 22 stycken i Petermannfjorden – något som aldrig tidigare gjorts. Miljöerna under shelfisen och de närliggande områdena inne i fjorden, som för bara något år sedan legat under shelfisen, tillhör en av de mest outforskade platserna på jorden.

– All insamlad data kommer att ge oss ny kunskap om den glaciala historien i området, till exempel tidigare havsnivåer, miljön under shelfisen och hur shelfisen påverkas av inströmmande, varmare vatten från Atlanten, säger professor Martin Jakobsson.

Vattenprover har samlats från mer än dubbelt så många provtagningsplatser än vad som planerats. Prover har tagits under och utanför shelfisen i Petermannfjorden och Hall Basin. Genom att undersöka vattnet både under shelfisen och uppströms utanför isen kan forskarna jämföra resultaten med varandra och på så vis ta reda på vad som händer med vattnet när det transporteras under isen. Dessa prover kommer hjälpa forskarna att förstå vilka mekanismer i havet som får glaciären att smälta och hur glaciären interagerar med havet.

– Det har varit en komplex expedition. Det krävs en stor grupp med många talanger, en robust forskningsplan fokuserad på viktiga frågor, en starkt fartyg och kreativ och flexibel planering. Vi hade alla dessa saker – en internationell grupp som täckte in flera forskningsområden, en ambitiös, men realistisk forskningsplan, isbrytaren Oden med fantastisk helikoptersupport och ett kreativt forskningsarbete som utvecklats genom det nära samarbetet mellan besättning och forskare, säger professor Alan C. Mix, professor vid Oregon State University, USA.

Pressmeddelande Petermann 2015

Bloggar, video och fakta om Petermann 2015

EXPEDITIONER

En vy från bryggan under OATRC 2012

Vy från isbrytaren Odens brygga under OATRC 2012. Foto: Jan-Ola Olofsson. 

Säsongen fortsätter

Två expeditioner återstår innan årets forskningsprogram SWEDARCTIC 2015 avslutas. Projektet Trans-Arctic Survey of the Arctic Ocean in Transition (TransArc II) ombord på det tyska forskningsfartyget R/V Polarstern och en norsk-svensk forskningsexpedition, Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2015), med de svenska isbrytarna Oden och Frej.

TransArc II

16 augusti–15 oktober 2015 deltar svenska forskare i en expedition i Arktiska oceanen med R/V Polarstern. Expeditionen genomförs som en del i det internationella programmet GEOTRACES, som studerar marina biogeokemiska cykler av spårämnen och deras isotoper i världshaven.

I det svenska forskningsprojektet Spårmetaller och deras betydelse för de biogeokemiska kretsloppen i haven vill forskarna få en tydligare bild av de biogeokemiska kretsloppen och hur de påverkas av förändringar i spårmetallflöden. Forskningen bygger på tidigare studier och resultat från Internationella polaråret 2007–2008.

Målet med projektet Koldioxidflöden och biologisk nettoproduktion i en föränderlig arktisk ocean är att öka förståelsen för kolcykeln i en varmare arktisk ocean med minskande istäcke. Projektet fokuserar på den rumsliga och tidmässiga variationen av koldioxidflöden och biologisk nettoproduktion genom att tillämpa nya högupplösta metoder.

TransArc II

OATRC 2015

I september genomförs forskningsexpeditionen OATRC 2015 med de svenska isbrytarna Oden och Frej i Framsundet, nordväst om Svalbard. Expeditionen är ett samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) och Polarforskningssekretariatet. Två liknande expeditioner genomfördes 2012 och 2013.

OATRC 2015 är ett projekt inom Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT), som är ett center för forskningsbaserad innovation som inrättats av Norges forskningsråd med NTNU som värd.

Ombord på Oden ska bland annat havsisens och isbergens fysikaliska och mekaniska egenskaper studeras närmare samt isbrytarna Oden och Frejs prestanda och framkomlighet under skiftande isförhållanden.

OATRC 2015

PÅ GÅNG

Amerikanska senatorer besöker Rosenvik

Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck och amerikanska senatorn John McCain. Foto: Amerikanska ambassaden.

Svensk-amerikanskt samarbete i Arktis

Polarforskningssekretariatet tog emot de amerikanska senatorerna John McCain, Sheldon Whitehouse och John Barrasso för samtal om Arktis och svensk-amerikanskt samarbete kring isbrytaren Oden.

– Att de tre senatorerna särskilt valt att diskutera Arktis vid sitt besök i Sverige, ger en mycket positiv effekt för svensk polarforskning och ökad möjlighet till svensk-amerikanskt samarbete, säger Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck.

Under besöket på sekretariatet fick senatorerna, via satellittelefon, inblick i forskningen ombord på isbrytaren Oden och den svensk-amerikanska expeditionen Petermann 2015. Expeditionen var den första delen i ett forsknings- och logistiksamarbete mellan Sverige och USA. Under våren hölls en workshop för att diskutera långsiktig basfinansiering för forskningsaktiviteter i Arktis med isbrytaren Oden. En andra expedition planeras för 2017 eller 2018.

Senatorerna besökte Sverige 18–20 augusti under en rundresa i Norden och de baltiska länderna och träffade bland andra försvarminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström.

Utbytesprogram för framstående forskare

China-Nordic Arctic Research Center (CNARC) erbjuder framstående forskare från Kina och nordiska länder, att i ett utbytesprogram bedriva gemensam arktisk forskning. Sista ansökningsdag är 15 september 2015.

CNARC Fellowship Program

Lyckad polarutställning i House of Sweden

Fotografiutställningen Steps Forward: Facing the Arctic Climate, som öppnades vid konferensen The Arctic – hot or cold? i Washington DC i maj, är nu stängd. I House of Sweden visades alster av Josef Bull, Andrea Gjestvang, Ville Lenkkeri, Inka & Niclas Lindergård, Pétur Thomsen och Mareike Timm. Utställningen producerades av Polarforskningssekretariatet med kurator Johan Petterson.

Evenemang med forskartema i september

11–13 september: Geologins Dag vill väcka nyfikenhet för berg, jord och vatten. Och samtidigt visa vilken nytta kunskapen om geologi och geovetenskaperna ger samhället.

24–27 september: Forskartorget på Bokmässan i Göteborg presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program som både har bredd, djup och spets.

25 september: Forskarfredag är en del av en internationell satsning där tiotusentals aktiviteter runt om i Europa ska visa hur spännande och kul forskning är.

ANTARKTIS

Foto: Dag Avango

Svensk polarforskning i radion

I fem program i Vetandets värld, Sveriges Radio, skildras svensk polarforskning i Antarktis. Vi får lyssna till flera av våra mest framstående svenska polarforskare som söker kunskap om den blodiga valfångstens villkor och de geopolitiska faktorer som styrde den, antibiotikaresistens och komplexa klimatfrågor. Polarforskningssekretariatets Åsa Lindgren medverkar i flera av programmen.

Polarforskarna i Antarktis

Främmande arter i Antarktisområdet

60 års valslakt i Antarktis

Under isen i Antarktis

Antarktis krympande istäcke

 

Foto: Jonas Bonnedahl

Ny föreståndare för SCAR

Jenny Baeseman har utsetts till ny Executive Director för Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR). Sedan 2012 har Jenny varit Executive Director för Climate and Cryosphere (CliC) International Project och är en initiativtagare till Association of Polar Early Career Scientists (APECS). Stort lycka till!

SCAR

Följ vårt TwitterflödeFölj oss på Twitter

I sekretariatets Twitterflöde finns snabba och korta uppdateringar om vad som händer i polarvärlden. Följ oss och retweeta gärna!
@polarforskning

 

polarnytt@polar.se    www.polar.se