Preheader

Webbversion

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 7 / oktober 2015

Oden och Frej

Isbrytarna Oden och Frej under expeditionen OATRC 2015. Foto: Hanna Hagelin

Lyckad Arktissäsong avslutad

Arktissäsongen 2015 är nu över. Under sommaren och början av hösten har forskningsexpeditioner genomförts vid Petermannglaciären, i Arktiska oceanen och på Grönland.

Förra veckan återvände tyska forskningsfartyget Polarstern från den två månader långa expeditionen TransArc II i Arktiska oceanen. Expeditionen var en del i det internationella programmet GEOTRACES, som studerar marina biogeokemiska cykler av spårämnen och deras isotoper i världshaven. De svenska forskarna Adam Ulfsbo, Göteborgs universitet, och Sandra Gdaniec, Naturhistoriska riksmuseet, arbetade ombord på Polarstern under expeditionen.

2 oktober avslutades den norsk-svenska expeditionen OATRC 2015 när isbrytarna Oden och Frej återvände till Longyearbyen på Svalbard. Expeditionen genomfördes i samarbete med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim och svenska forskare från bland annat Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Chalmers och Luleå tekniska universitet deltog.

Läs mer om säsongens expeditioner

Lediga tjänster

Polarforskningssekretariatet söker två tekniker till enheten för marin forskning och innovationer med placering i Stockholm. Enheten har till uppgift att organisera och genomföra marina forskningsexpeditioner och stödja innovationsprojekt. Teknikertjänsterna är uppdelade på funktionerna teknik/mekanik och IT/elektronik och större delen av arbetet är förlagt till isbrytaren Oden.

Jobba hos oss

Polarforum 2015

Välkomna alla diskussionssugna till Polarforum 26 november 2015. Polarforum är mötesplatsen för information och diskussion mellan forskare, forskningsråd och andra forskningsnära organisationer inom polarforskningen.

Läs mer om programmet och anmäl dig här

Skolans polardagar

Polarforskaren Anna Nikolopoulos intervjuas av Grännaeleverna Moa och Johannes på Skolans polardagar. Foto: Eva Grönlund

Rekordintresse för Skolans polardagar

6–8 oktober arrangerades Skolans polardagar på Grenna Museum – Polarcenter för sjätte gången. Närmare 900 elever från Jönköpings och Ödeshögs kommuner kom till Gränna för att träffa och lyssna till forskare som berättade om aktuell forskning i Arktis. På museigården fanns även ett fältläger där Polarforskningssekretariatet visade utrustning och berättade om polarforskning.

Forskarna som träffade eleverna var Sam Fredriksson från Göteborgs universitet, Anna Nikolopoulos från AquaBiota Water Research, Henning Blom från Uppsala universitet och Emma Karlsson från Stockholms universitet.

Om Skolans polardagar i Jnytt

Trollkrabba

Trollkrabbor hotar ekosystemet i Antarktis

Den globala klimatuppvärmningen kan radikalt förändra det marina livet och studier visar att trollkrabbor i Antarktis kan ta sig upp på kontinentalsockeln och utgöra ett hot mot den unika bottenfaunan som lever där.

- Temperaturen i bottenvattnet runt de västra delarna av Antarktis har stigit med nästan en och en halv grad de senaste 50 åren. Det är nästan dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet och under expeditionen fann vi att vattnet på kontinentalsockelns yttre delar var tillräckligt varmt för att trollkrabborna skulle kunna leva där, säger Per-Olav Moksnes, forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Studien genomfördes under Antarktisexpeditionen Oden Southern Ocean 2010/11, där både isbrytaren Oden och amerikanska forskningsfartyget Nathaniel B. Palmer användes. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Göteborgs universitets pressmeddelande

 

Svalbard

Vi påverkar Arktis – och Arktis påverkar oss

I Naturvårdsverkets nya rapport Luft & miljö – Arktis 2015 tar forskare och experter med läsaren på en resa till Arktis och följer luftföroreningarnas väg.

– Verksamheter inom, nära och långt ifrån Arktis har inverkan på dess miljö. Samtidigt har de förändringar som sker i Arktis effekter på övriga jordklotet, inklusive Sverige. Vår nationella luftövervakning är ett viktigt verktyg i bedömningen av de förändringar som sker i Sverige och som en del i ett internationellt nät av övervakning, säger Helena Sabelström, samordnare för Programområde Luft vid Naturvårdsverket och projektledare för rapporten.

Läs om allt mellan havets försurning till hur ozonskiktet – och vädret i Sverige – påverkas, om nya farleder och ökad exploatering, om olika luftföroreningars påverkan på hälsa och miljö i Arktis och långt utanför Arktis, men även om vad som görs för att förbättra miljötillståndet.

Rapporten finns på Naturvårdsverkets webbplats

Stiftelsen Ymer-80

Stiftelsen Ymer-80 utlyser stipendier till yngre forskare med inriktning mot naturvetenskaplig forskning som berör arktiska och antarktiska områden. Sista ansökningsdag är 2 december 2015.

Läs mer om stipendierna

IASC

International Arctic Science Committee (IASC) och Association of Polar Early Career Scientists (APECS) utlyser stipendier till forskare tidigt i karriären. Sista ansökningsdag är 15 november 2015.

IASC Fellowship Program 2016

CCAMLR

Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) söker en praktikant till ett projekt om antarktiskt krillfiske. Sista ansökningsdag är 2 november 2015. Skicka CV och följebrev till:

julia.jabour@utas.edu.au

Följ vårt TwitterflödeFölj oss på Twitter

I sekretariatets Twitterflöde finns snabba och korta uppdateringar om vad som händer i polarvärlden. Följ oss och retweeta gärna!
@polarforskning

 


polarnytt@polar.se    www.polar.se