Webbversion

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 8 / december 2015

Isberg

På väg till Petermannglaciären. Foto: Ida Kinner

Forskning på högre latituder – strategi för stärkt svensk polarforskning

De klimat- och miljöförändringar som vi nu ser innebär utmaningar, inte bara i Arktis utan även globalt, och Sverige bör kraftsamla kring forskningen.

Det skriver Polarforskningssekretariatet i ett underlag till regeringens kommande forskningspolitiska proposition. Propositionen ska omfatta forskning, högre utbildning och innovation – i ett tioårigt perspektiv. I Polarforskningssekretariatets underlag, som lämnades till regeringen 2 november, lyfts följande specifika förutsättningar för polarforskning fram:

  • Långsiktig samlad satsning för svensk forskning i Arktis

  • Forskning i Antarktis kräver nya strategier

  • Isbrytaren Oden i forskningens tjänst

  • Forskningen behöver tillgång till isbrytaren Oden året runt

  • Isbrytaren Odens efterföljare

  • Miljöövervakningsprogram bör samordnas

  • Mer jämställd polarforskning

  • Internationell samverkan och forskarinflytande

  • Ökad tillgänglighet till forskningsdata

Underlaget kan läsas i sin helhet här (pdf)

Läs pressmeddelandet om strategi för stärkt svensk polarforskning

Isbrytaren Oden till Arktis 2018

Polarforskningssekretariatet, Vetenskapsrådet (VR) och forskningsrådet Formas planerar tillsammans med National Science Foundation, USA, en gemensam expedition till Arktiska oceanen 2018. Möjlighet att söka projektbidrag med huvudsyftet att delta i expeditionen 2018 kommer att finnas i VR:s och Formas årliga utlysningar 2016.

Läs mer: Oden to the Arctic Ocean 2018 (pdf 88 kB)

Stöd till nätverksaktiviteter

Polarforskningssekretariatet erbjuder stöd för att täcka kostnader för arrangemang som bidrar till att stärka nätverk och koordinera aktiviteter inom svensk polarforskning, till exempel nätverksträffar, workshoppar eller seminarier.

Sista ansökningsdag är 18 januari 2016.

Utlysning av stöd till polara nätverksaktiviteter

EXPEDITIONER

Polarforskningsportalen

Upptäck svensk polarforskning i Polarforskningsportalen.

Unik webbportal sätter svensk polarforskning på kartan

Polarforskningsportalen är ett nytt sätt att upptäcka svensk polarforskning. Portalen är en upplevelsebaserad webbplats som sätter polarforskningen på kartan.

Polarforskningsportalen är en unik webbportal som följer forskningsexpeditionerna i Arktis och Antarktis. Den är ett visuellt inspirerande verktyg för nyfikna att upptäcka och lära sig mer om svensk polarforskning.

– Polarforskning är spännande! Genom att följa forskarna i fält, genom deras bilder och blogginlägg kan läsarna få förståelse för hur fossiler, havsströmmar och harlortar kan berätta något mer i det stora, säger Björn Dahlbäck, föreståndare på Polarforskningssekretariatet.

Till Polarforskningsportalen

Läs pressmeddelandet om Polarforskningsportalen

Antarktissäsongen har börjat

Under drygt två månader kommer polarforskarna Anders Torstensson och Mikael Hedblom från Göteborgs universitet att arbeta vid den argentinska forskningsstationen Carlini på King George Island. Forskarna studerar mikroalgsamhällen i Antarktis och hur de påverkas av klimatförändringar.

I slutet av december avreser den koreanska isbrytaren Araon mot Amundsenhavet. För tredje gången finns polarforskare från Göteborgs universitet ombord på Araon för att studera Västantarktis flytande glaciärer. Forskningsprojektet leds av Anna Wåhlin.

Mellan december och februari deltar paleontologerna Thomas Mörs och Benjamin Bomfleur från Naturhistoriska riksmuseet i den tyska forskningsexpeditionen GANOVEX XI i Victoria Land, Antarktis.

Läs om alla aktuella expeditioner inom SWEDARP 2015/16

IceCube. Foto: Klas Hultqvist

Nobelpris sätter fokus på Sydpolen

Takaaki Kajita, Japan, och Arthur B. McDonald, Kanada, belönas med 2015 års Nobelpris i fysik för avgörande insatser i experiment som avslöjat att neutriner byter identitet. Förvandlingskonsten kräver att neutriner har massa. Upptäckten har ändrat vår förståelse av materiens innersta och kan visa sig avgörande för vår bild av universum.

Svenska fysiker från Stockholms och Uppsala universitet har framträdande roller i arbetet vid neutrinoteleskopet IceCube på Sydpolen och Polarforskningssekretariatet har stött projektet sedan säsongen 1993/94.

Läs om IceCube och årets Nobelpris i fysik

På Polarforskningsportalen finns rapporter och bloggar från arbetet med IceCube på Sydpolen

Skidbladner. Foto: Ida Kinner

Petermann 2015

En film om forskningen under expeditionen deltar i en tävling för vetenskapliga kortfilmer som arrangeras under AGU i San Francisco 14–18 december.

Se filmen på Youtube

Petermannartikel

I höstnumret av Witness the Arctic från Arctic Research Consortium of the United States (ARCUS) finns en artikel om det internationella samarbetet runt sommarens expedition till Petermannglaciären.

Petermann 2015 Expedition Launches International Collaboration in Arctic Science

FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Europeisk satsning kartlägger växthusgaserna

Den 20 november 2015 etablerades ICOS ERIC officiellt i Bryssel, ett av hittills tolv stora EU-gemensamma forskningsbolag. Därmed tas ett organiserat samlat grepp för att kartlägga växthusgaserna i Europa.

– Vi behöver ett övervakningssystem för att granska effektiviteten i våra klimatinitiativ. ICOS är svaret på det, säger Anders Lindroth, professor i naturgeografi vid Lunds universitet och föreståndare för den svenska delen av ICOS.

För att förstå och bekämpa klimatförändringarna behövs mer kunskap om hur växthusgaser flödar mellan mark, vatten, vegetation och atmosfär, både i de naturliga cyklerna och genom utsläpp från antropogena källor. ICOS är ett nätverk av mätstationer som har byggts upp för att kartlägga dessa flöden i Europa och närliggande områden. Idag finns det totalt 95 mätstationer i nio länder. ICOS kommer att ge en förståelse för hur ekosystemen fungerar på olika platser och under olika klimatförhållanden. Forskarna kommer också kunna se om växthusgaserna kommer från fossila bränslen eller inte.

I och med bildandet av en så kallad ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har länderna som deltar i ICOS förbundit sig att långsiktigt bidra till forskningssatsningen. Inom ett år kommer data från alla mätningar att vara fritt tillgängliga via en dataportal, ICOS Carbon Portal. Det kommer också att finnas årssammanställningar, kartor över utsläpp och upptag av växthusgaser och annat material som är lättillgängligt för beslutsfattare och politiker.

Läs pressmeddelandet från Lunds universitet

INDUSTRISAMARBETE

Utsikt från bryggan på Oden

Utsikt från bryggan på isbrytaren Oden under OATRC 2012. Foto: Jan-Ola Olofsson

Polarforskningssekretariatet blir partner i norsk centrumbildning

Sekretariatet blir partner i SAMCoT, Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology, ett av Norges centrum för forskningsbaserade innovationer vid NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. SAMCoT finansieras av Norges forskningsråd och ett industrikonsortium.

Polarforskningssekretariatet och SAMCoT har under flera år samarbetat kring forskningsplattformen Oden och tillsammans genomfört tre forskningsexpeditioner i Arktis.

– För Sveriges del har samarbetet med SAMCoT inneburit att vi har knutit norsk akademisk forskning inom marin arktisk teknologi närmare till svensk forskning och kunnat etablera nya forskningssamarbeten, säger Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck.

– Samarbetet innebär ökade möjligheter för svenska forskargrupper att genomföra forskning i Arktis och tillsammans med forskarkollegor i Norge. Dessutom lär vi oss om nya modeller för arbetet med forskningsbaserade innovationer, fortsätter Dahlbäck.

NOTISER

Polardoktor

Anders Torstensson, Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, disputerade med sin avhandling Ecophysiology of Polar Sea Ice Microorganisms in a Changing World.

Läs mer om Anders forskning och hans arbete i Antarktis

Polar-tv

I dokumentärfilmen L'Arctique, une bombe à retardement får vi följa forskaren Célia Sapart och forskningsexpeditionen SWERUS-C3 som genomfördes sommaren 2014. Filmen är på franska och med många intervjuer på engelska, finns i Polarforskningsportalen.

Filmen visas även i TV5Monde på tisdag 15 december kl 17.04 med engelsk text

Polarkonstnärer

Dascha Esselius ställer ut bilder från ryska Arktis och Norra ishavet i Studion på Konstforum Norrköping till och med 13 december.

Författaren och illustratören Jacob Wegelius prisas av Nordiska rådet för boken Mördarens apa, i kategorin bästa barn- och ungdomsbok.

Karin Rehnqvist har tilldelats tonsättarstipendiet till Bo Wallners minne för sitt stora konstnärskap som tonsättare.

Mer polar-tv

Radio Canada har gjort ett inslag om forskaren Nicolas Lecomte som arbetade i projektet Arktiska öar i anslutning till expeditionen Petermann 2015 i somras. Se inslaget här.

Polarböcker

Årets Arctic Yearbook finns ute nu, tema för 2015 är Governance & Governing.

The Changing Arctic and the European Union. En bok baserad på rapporten Strategic Assessment of Development of the Arctic: Assessment Conducted for the European Union.

The Barents Region – a Transnational History of Subarctic Northern Europe, redaktör Lars Elenius.

Uncertain Futures: The Changing Global Context of the European Arctic, författare Annika E. Nilsson, Henrik Carlsen, Lize-Marié van der Watt.

Arctic Views – Passages in Time och Expedition Svalbard är båda utgivna av fotografen Tyrone Martinsson.

God jul och gott nytt år önskar vi alla läsare!

Under jul och nyår håller vi kontoret öppet som vanligt på vardagar. Tisdag 5 januari är det begränsat öppethållande och från torsdag 7 januari är vi här som vanligt igen.

 


polarnytt@polar.se    www.polar.se