Webbversion

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 1 / februari 2016

Isbrytaren Oden

Isbrytaren Oden i Petermannfjorden 2015. Foto: Ida Kinner

Ansök om forskarplatser på Oden

Polarforskningssekretariatet bjuder in forskare tidigt i karriären att delta i en svensk-kanadensisk forskningsexpedition i Arktiska oceanen sommaren 2016. Expeditionen kommer preliminärt att genomföras 5 augusti–20 september 2016.

Sista ansökningsdag är 15 februari 2016.

Läs utlysningen (pdf 88 kB)

EXPEDITIONER

Mikael Hedblom

Mikael Hedblom mäter fotosyntetisk effektivitet hos bottenlevande alger i en smältvattensbäck på King George Island.
Foto: Anders Torstensson

Antarktissäsongen går mot sitt slut

I februari avslutas den svenska Antarktissäsongen, SWEDARP 2015/16. Svenska forskare har deltagit i tre forskningsexpeditioner till King George Island, Amundsenhavet och Victoria Land.

Anders Torstensson och Mikael Hedblom, Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, har arbetat vid den argentinska forskningsstationen Carlini i Potter Cove på King George Island. De har studerat hur klimatförändringar påverkar bottenlevande mikroalgsamhällen i Antarktis.

Anna Wåhlin och Karen Assmann, Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, och Elin Darelius Chiche, Universitetet i Bergen, har arbetat ombord på det koreanska forskningsfartyget Araon i Amundsenhavet. Forskarna undersöker värmetransporten mellan hav och glaciär.

Thomas Mörs och Benjamin Bomfleur, Enheten för paleobiologi vid Naturhistoriska riksmuseet, har deltagit i den tyska forskningsexpeditionen GANOVEX XI i Victoria Land. Som expeditionens paleontologer har de letat fossil för att få nya data om antarktiska ryggradsdjur och paleomiljöer.

Läs mer om expeditionerna och följ forskarnas bloggar i Polarforskningsportalen

Polarforskning i skolan

Elin Darelius Chiche tar polarforskningen till skolbänken. På hennes blogg hos Universitetet i Bergen finns experiment och uppgifter med koppling till forskningen under expeditionen i Amundsenhavet. Materialet finns på svenska och är anpassat för att använda direkt i skolundervisning.

Isbrytaren Oden under SWERUS-C3

Kilometertjock is täckte Arktis

Resultat från forskningsexpeditionen SWERUS-C3 visar att en enorm shelfis täckte Arktiska oceanen för omkring 140 000 år sedan.

Pressmeddelande från Stockholms universitet

Nyhet i Nature: A great Arctic ice shelf

Kap Stosch

Kap Stosch, Grönland. Foto: Benjamin Kear

Svensk polarforskning 2015

Polarforskningsportalen har fyllts på med forskarrapporter från expeditionerna i Antarktis 2014/15 och Arktis 2015. I ord och bild skildrar rapporterna svensk polarforskning under året och ger en inblick i hur arbete och vardag har sett ut under forskningsexpeditionerna.

Polarforskningsportalen är en vidareutveckling av den populära årsbok som sekretariatet har publicerat sedan många år. Portalen innehåller mängder med information om svenska forskningsexpeditioner från 1999 och framåt.

POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET

SAG

Från vänster: Jane E. Francis, Susan Barr, Bengt Söderström och Konrad Steffen. Foto: Ida Kinner

Första mötet för vetenskapliga gruppen

Polarforskningssekretariatet har inrättat en vetenskapligt rådgivande grupp, Science Advisory Group (SAG). Gruppen har till uppgift att ge strategiska råd till myndigheten om forskning och forskningspolitik. De förväntas särskilt ge internationella perspektiv och erfarenheter.

– I en allt mer internationell polarforskning driven av internationella initiativ kommer gruppen ge myndigheten värdefullt beslutsstöd, säger Björn Dahlbäck, föreståndare för Polarforskningssekretariatet.

Gruppens första möte hölls 15 januari i Polarforskningssekretariatets lokaler i Rosenvik och gruppens rekommendationer kommer att publiceras när protokollet är justerat.

Den rådgivande gruppen består av:

  • Prof. em. Bengt Söderström, Lunds universitet, ordförande
  • Dr Susan Barr, seniorrådgivare, Riksantikvaren, Norge, och president för International Arctic Science Committee (IASC)
  • Prof. Jane E. Francis, Director, British Antarctic Survey
  • Prof. Konrad Steffen, Director, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL)
  • Prof. Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet, utsedd av Vetenskapsrådet 9 februari 2016
  • Ulf Jonsell, Polarforskningssekretariatet, sekreterare
FORSKNING

Antarktisorganisationer utlyser stipendier

Tre Antarktisorganisationer utlyser stipendier för forskare tidigt i karriären. Tanken är att locka till sig yngre forskare, forskare, ingenjörer och andra yrkesgrupper för att stärka det internationella forskningssamarbetet inom områden som klimat, biologisk mångfald, humaniora och astrofysik. Stipendierna utlyses av Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), Council of Managers of National Antarctic Programs (COMNAP) och Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR).

Läs mer om stipendierna

China-Nordic Arctic Cooperation Symposium

6–9 juni 2016 arrangeras det fjärde China-Nordic Arctic Cooperation Symposium i Rovaniemi, Finland. Temat för konferensen är Det hållbara Arktis – globaliseringens möjligheter och utmaningar. Konferensbidrag mottages fram till 25 februari.

Call for abstracts: China-Nordic Arctic Cooperation Symposium

Ny polardoktor

22 januari disputerade Eric Paglia, KTH, med sin avhandling The Northward Course of the Anthropocene: Transformation, Temporality and Telecoupling in a Time of Environmental Crisis.

Intervju: Nya perspektiv på miljökrisen och Arktis

Expedition: Forskningsstationernas betydelse för närvaron i Arktis

Nominera kvinnliga Antarktisforskare

I samband med SCAR 2016 Open Science Conference vill organisationen uppmärksamma kvinnor inom Antarktisforskningen. 23 augusti planeras en Antarctic Women Wikibomb och SCAR tar emot förslag på framstående kvinnliga forskare till och med 15 april 2016.

Läs mer och nominera här

Ansök om forskningsstöd

Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland utlyser forskningsstöd för att främja vetenskapliga forskningsprojekt om natur, miljö och urbefolkning i Lappland. Kontakta stiftelsens kansli för mer information om forskningsstöd. Sista ansökningsdag 26 februari.

info@gustafssonsstiftelse.se

Nytt forskningscentrum

REXSAC är ett nytt nordiskt forskningscentrum med råvaruutvinning och gruvdrift i Arktis i fokus. Det nya centret har tilldelats Nordic Centre of Excellence och 28 miljoner NOK av NordForsk, och leds av KTH i samarbete med Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute.

Pressmeddelande om REXSAC

APECS Sweden

Patrícia Pecnerová, doktorand på Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, har utsetts till ny exekutiv sekreterare för svenska Association of Polar Early Career Scientists (APECS Sweden).

APECS Sweden

NOTISER

Isbrytaren Oden

Oden namnger dalgång på havsbotten

En 70 km lång dalgång på havsbotten, ett så kallat tråg, vid Lomonosovryggen i Arktiska oceanen kartlades under forskningsexpeditionen SWERUS-C3 med isbrytaren Oden. Nu har Sub-Committee on Undersea Feature Names (SCUFN) godkänt att den döps till Odentråget.

Vetenskapsradion om Odentråget

Svalbard

Strategi för miljödatahantering

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna har tagit fram en myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Polarforskningssekretariatet har undertecknat en avsiktsförklaring för strategin, vilket ger en vägledning i arbetet med miljödata.

Läs mer om strategin

Polarforskningsportalen

 


polarnytt@polar.se    www.polar.se