Webbversion

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 2 / april 2016

Havsis i Arktis

Arktiska oceanen. Foto: Amund E. B. Lindberg

Polarforskningssekretariatet ska utreda om ett nytt isbrytande forskningsfartyg

Polarforskningssekretariatet har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur statens behov av ett forskningsfartyg med isbrytande kapacitet, avsett för vetenskapliga expeditioner i polartrakterna, bäst ska kunna tillgodoses.

Svensk polarforskning är världsledande, mycket tack vare forskningsisbrytaren Oden. Under 2016 ska Polarforskningssekretariatet utreda Sveriges behov av ett nytt forskningsfartyg med isbrytande kapacitet avsett för vetenskapliga expeditioner i polartrakterna samt hur behovet bäst ska kunna tillgodoses. Uppdraget presenterades av forskningsminister Helene Hellmark Knutsson vid seminariet Utmaningar och möjligheter i Arktis, som hölls 7 april på Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

– Sverige och svenska forskare ligger i framkant när det gäller arktisk forskning och vi är viktiga samarbetspartners inom till exempel miljö- och klimatforskning. Det behövs ytterligare information om hur miljön i Arktis påverkas av klimatförändringarna och här ska Sverige fortsätta ha en framträdande roll, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Björn Dahlbäck, Polarforskningssekretariatets föreståndare, är glad för det förtroende som regeringen visar med uppdraget:

– En fartygsresurs som är dedikerad för polarforskning ger Sverige en möjlighet till ett samlat svenskt polarforskningsprogram och en möjlighet att långsiktigt delta i det internationella samarbetet. Vi kommer att genomföra uppdraget i nära samarbete med Forskarsverige, säger han.

Polarforskningssekretariatets pressmeddelande om uppdraget

Regeringens pressmeddelande

Utmaningar och möjligheter i Arktis

Seminariet Utmaningar och möjligheter i Arktis hölls på Utrikespolitiska institutet 7 april för att uppmärksamma Arktiska rådets 20-årsjubileum. Under dagen diskuterades bland annat forskning, miljö och klimat i Arktis. På plats fanns flera polarforskare, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, utrikesminister Margot Wallström, klimat- och miljöminister Åsa Romson och USA:s nya Sverigeambassadör Azita Raji.

Hela seminariet finns att se på Youtube:

Del 1: Forskning och Arktis

Del 2: Miljö och klimat

Isbrytaren Oden

Isbrytaren Oden. Foto: Ida Kinner

Arctic Ocean 2016

I sommar genomförs Arctic Ocean 2016, en polarforskningsexpedition i samarbete med Kanada, med de båda isbrytarna Oden och Louis S. St-Laurent.

Isbrytaren Oden avreser från Longyearbyen på Svalbard 8 augusti och expeditionen inleds 10 augusti när fartygen möts vid iskanten. Fartygen kommer att arbeta i Arktiska oceanen, främst i Amundsenbassängen och områdena kring undervattensbergskedjorna Lomonosovryggen och Alpharyggen. Expeditionen pågår i sex veckor.

Det kanadensiska forskningsprogrammet har till syfte att samla in data kring den kanadensiska kontinentalplattans utsträckning, fakta som har koppling till FN:s havsrättskonvention om nationers anspråk på havsbotten, och forskare ombord på de båda fartygen kommer att arbeta med att kartlägga havbottens utseende och uppbyggnad.

De svenska forskningsprojekten har inriktning på maringeologi, atmosfärforskning och miljökemi. Polarforskningssekretariatet har inbjudit ett tiotal forskare som är tidigt i sin karriär att delta ombord på isbrytaren Oden. De kommer att arbeta inom olika forskningsområden, med en senior forskare som mentor, och därmed få en omfattande utbildning i marina fältmetoder.

En konstnär inom Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram kommer också att arbeta på isbrytaren Oden.

European Polar Board möts i Stockholm

Polarforskningssekretariatet är värd när European Polar Board (EPB) håller sitt plenarmöte i Stockholm 11–12 april. EPB är den europeiska sammanslutningen för polarforskning och 17 länder är representerade. Från Sverige deltar Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet.

Forskningssamarbetet med Ryssland, inventering av forskningsinfrastruktur för polarforskning och uppföljning av projektet EU-PolarNet, som bland annat ska formulera en sammanhållen europeisk forskningsagenda för polarområdena, är frågor som kommer att behandlas vid mötet.

NOTISER

Christina Fröjd

Tema Arktis och klimat

Nya numret av tidningen Bi-lagan, som distribueras till lärare över hela Sverige, har tema Arktis och klimat. Bland annat berättar läraren, och sekretariatets lärarstipendiat, Christina Fröjd om förra sommarens forskningsexpedition till Petermannglaciären.

Tyrone Martinsson

Fotoutställning i Tromsö

Från 7 april visas fotoutställningen North West Spitsbergen Past and Present av Tyrone Martinsson, Akademin Valand, på Polarmuseet i Tromsö. Utställningen skildrar glaciärernas historia och en natur i förändring och bygger på foton från forskningsprojektet Refotografi.

IASC flyttar till Island

I samband med Arctic Science Summit Week i Fairbanks, Alaska, beslutade International Arctic Science Committee (IASC) att flytta sitt sekretariat från Potsdam i Tyskland till Akureyri på Island. Adressändringen gäller från 1 januari 2017.

Ny Kebnekaisekarta

Nu kommer en uppdaterad karta över Kebnekaise. Den första kartan över fjällmassivet på 30 år förenar gammal kunskap med ny digital teknik. Per Holmlund, professor i glaciologi vid Stockholms universitet, berättar mer i SVT Nyheter.

Polarpriser

David Carlson, chef för World Climate Research Programme, har belönats med det allra första APECS International Mentorship Award.

Fram till 11 maj är det möjligt att skicka in nomineringar till Tinker-Muse-priset, som delas ut till personer som gjort förtjänstfulla insatser för Antarktisforskning eller -politik.

Polarutmaning

I Polar Challenge belönas det första forskarlag som lyckas genomföra ett 2 000 km långt uppdrag med en autonom undervattensfarkost (AUV) under havsisen i Arktis eller Antarktis. World Climate Research Program (WCRP) och Prins Albert II of Monaco Foundation (FPA2) står bakom utmaningen. Prispotten är på drygt 4,5 miljoner kronor.

KONFERENSER

Forum för säkerhetspolitik

Vad händer med säkerheten i Arktis?

21 april hålls Pax Nordica 2016 på Umeå universitet. Pax Nordica är ett forum för diskussion om säkerhet och hållbarhet i norra Europa, som på olika sätt påverkar Sverige. I år är temat Arktis.

Pax Nordica är öppet för alla som vill vara med och det kostar ingenting att delta.

Arctic Futures – past and present

Snabba miljö- och samhällsförändringar i Arktis har skapat diskussioner om regionens framtid. Hur kan samhället hantera förväntade och oväntade förändringar? Vilka nya krav ställs på styrning och vilken roll spelar den ekonomiska utvecklingen?

1 juni arrangerar KTH och Stockholm Environment Institute seminariet Arctic Futures – past and present, som presenterar flera pågånde forskningsprojekt om förändringarna i Arktis.

Arktiskonferens i Umeå 2017

I juni 2017 arrangerar International Arctic Social Sciences Association (IASSA) sin nionde internationella kongress för samhällsvetenskaplig Arktisforskning, ICASS IX, på Umeå universitet. Temat för kongressen är människor och plats och arrangörerna efterlyser nu förslag på sessioner till programmet.

Skicka in dina förslag senast 23 september 2016.

PERSONAL

Nya medarbetare på Polarforskningssekretariatet

Jennie Wikström är anställd som administrativ handläggare vid enheten för terrester forskning och arbetar vid Abisko naturvetenskapliga station. Jennie arbetade tidigare vid Abisko Mountain Lodge.

Håkan Grudd är forskningsstödsamordnare vid enheten för terrester forskning. Håkan delar sin tjänst mellan kontoret i Stockholm och Abisko naturvetenskapliga station. Håkan kommer närmast från Stockholms universitet och har under sin tid som forskare arbetat i Arktis och Antarktis.

Stefan Gunnarsson är teknisk samordnare vid enheten för terrester forskning och arbetar vid Abisko naturvetenskapliga station. Stefan kommer närmast från Försvaret och har tillhört sekretariatets krets av experter och deltagit i flera Antarktisexpeditioner.

Christian Hörnqvist vikarierar som controller på enheten för verksamhetsstyrning under Anne Hjort von Glehns föräldraledighet. Christian kommer närmast från Södertörns högskola.

Per Marklund vikarierar som forskningsingenjör vid Abisko naturvetenskapliga station.

På nya tjänster

Robert Holden arbetar numera som tekniker på enheten för marin forskning och innovationer. Robert arbetade tidigare som forskningsingenjör vid Abisko naturvetenskapliga station.

Åsa Lindgren arbetade tidigare som projektledare vid enheten för terrester forskning. Numera arbetar Åsa som forskningsstödsamordnare vid enheten för marin forskning och innovationer.

Polarforskning på Youtube

På sekretariatets Youtube-kanal finns filmer och videoklipp som berättar om och förklarar svensk polarforskning. Kanalen är under uppbyggnad och kommer på sikt att innehålla inspirerande och lärorikt material. Ta gärna en titt redan nu!

Polarforskning på Youtube

Youtube

Polarforskningsportalen

 


polarnytt@polar.se    www.polar.se