Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 4 / juni 2016

Efter snöstorm på Celsius Bjerg, Grönland 2015. Foto: Benjamin Kear

Efter snöstormen på Celsius Bjerg på östra Grönland 2015. Foto: Benjamin Kear

Följ sommarens Arktisexpeditioner

I juli inleds sommarens polarforskningssäsong i Arktis. Inom ramen för det svenska Arktisforskningsprogrammet SWEDARCTIC 2016 genomförs expeditioner till Abisko, Grönland och Arktiska oceanen.

Arktiska öar 2016

I sommar påbörjas ett långsiktigt monitoreringsprogram vid Abisko naturvetenskapliga station för att kunna utvärdera klimateffekterna på arktiska ekosystem på land och jämföra med effekterna på ekosystem på öar i Arktis. Projektet inleddes sommaren 2015 med undersökningar på Grönland och Ellesmereön, Kanada. Anders Angerbjörn, Stockholms universitet, är forskningsledare och expeditionen pågår 11 juli–7 augusti.

GRIFF

Adam Ulfsbo, Göteborgs universitet, kommer att arbeta ombord på tyska Polarstern under expeditionen Greenland ice sheet/ocean interaction and Fram Strait fluxes (GRIFF). Syftet med forskningsprojektet är att förbättra förståelsen av kolsystemet i Arktiska oceanen och närliggande hav. Expeditionen pågår 18 juli–6 september.

Östra Grönland 2016

Forskare från Uppsala universitet återvänder till östra Grönland för att samla fossil och undersöka de ekologiska drivkrafterna bakom landryggradsdjurens omfattande evolutionära förändringar. Benjamin Kear, Uppsala universitet, är forskningsledare och expeditionen pågår 26 juli–1 september.

Arctic Ocean 2016

Arctic Ocean 2016 är en forskningsexpedition i samarbete med Kanada med de båda isbrytarna Oden och Louis S. St-Laurent. Det kanadensiska forskningsprogrammet har till syfte att samla in data om den kanadensiska kontinentalsockelns utsträckning. De svenska forskningsprojekten har inriktning på miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning. Mary-Lynn Dickson, Natural Resources Canada, är Lead Scientist och Katarina Gårdfeldt, Chalmers tekniska högskola, är Co-Lead Scientist. Expeditionen pågår 8 augusti–17 september.

Följ sommarens expeditioner i Polarforskningsportalen.

Upp på land och tillbaka till vattnet

På Youtube kan du se Henning Blom, Uppsala universitet, berätta mer om sommarens forskningsexpedition till östra Grönland.

Youtube

UTREDNINGSUPPRAG

Delrapport om behov av ett isbrytande forskningsfartyg

Regeringsuppdraget att utreda statens behov av ett isbrytande forskningsfartyg har idag delrapporterats. Uppdraget ska slutrapporteras 31 december.

Slutrapporten kommer att innehålla en fortsatt och fördjupad analys av forskningsbehoven och ett utförligare förslag av hur staten på bästa sätt kan tillgodose forskningsbehoven genom en långsiktig lösning för forskningsfartyg med isbrytande kapacitet.

NYTT I POLARFORSKNINGSPORTALEN

Anders Torstensson dyker

Mikroalger i Antarktis

Anders Torstensson, Göteborgs universitet, berättar om arbetet under tre månader i Potter Cove på King George Island, Antarktis. Forskarna undersökte hur marina mikroalger påverkas av klimatförändringar. Mikroalgerna är nyckelkomponenter i det Antarktiska ekosystemet, även små förändringar kan få stora konsekvenser för hela ekosystemet.

Isradar

Radar mäter havsisens tjocklek

Per Holmlund, Stockholms universitet, skriver om arbetet under expeditionen OATRC 2015. Att kunna beräkna isens tjocklek har stor betydelse för forskare som arbetar med att göra prognoser om isens beteende i realtid, men även för fartyg som går i områden med havsis.

FORSKNINGSDATA

Data från Odenexpeditioner i Arktis och Antarktis

Under de senaste tio åren har ett flertal expeditioner till Arktis och Antarktis genomförts med stöd av Polarforskningssekretariatet. Många av dessa expeditioner har gjorts med isbrytaren Oden och under expeditionerna har Polarforskningssekretariatet samlat in grundläggande väder- och havsdata. Denna typ av data från 2007 till 2015 har nu publicerats på Environment Climate Data Sweden (ECDS), som är en portal för tillgängliggörande av miljörelaterade forskningsdata i Sverige, och kan därmed laddas ner och användas av den som så önskar.

De data som har samlats in på Oden är från havsområden i polartrakterna som är dåligt kartlagda. Det är därför Polarforskningssekretariatets förhoppning att dessa data kan komma till nytta i framtida forskning. De data som nu har publicerats är grundläggande vid många väder- och havsstudier och inkluderar bland annat luft- och vattentemperatur, vindhastighet och salthalt. Data har lagrats med mycket hög upplösning och i filerna finns värden från var femte sekund under expeditionsperioderna. För ett fåtal av expeditionerna finns även data från transportsträckan från Sverige till expeditionsstarten.

Publiceringen är ett led i att tillgängliggöra både tidigare insamlade och framtida forskningsdata från expeditioner med stöd från Polarforskningssekretariatet. Såväl forskare som politiker och forskningsfinansiärer ställer i allt högre utsträckning krav på enkel och fri tillgång till forskningsdata och -resultat. Att tillgängliggöra data ingår i Polarforskningssekretariatets uppdrag och kommer därför att följas av ytterligare publiceringar av data i framtiden.

Ladda ner data från Environmental Climate Data Sweden.

Kontakt

Mattias Winterdahl
mattias.winterdahl@polar.se

Ulf Jonsell
ulf.jonsell@polar.se

NOTISER

Jonas Hagström och Thomas Mörs

Antarktis sista hajar

Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet har hittat rester från de sista hajarna som levde i Antarktis. Fynden avslöjar när Antarktis blev en istäckt kontinent och är gjorda på Seymourön vid Antarktiska halvöns nordspets under tre polarforskningsexpeditioner 2011, 2012 och 2013.

Oden och Nathaniel B. Palmer möts

Transport av bly till Amundsenhavet

I senaste Environmental Science & Technology finns artikeln Lead Sources to the Amundsen Sea, West Antarctica av Kuria Ndungu, vid Norsk institutt for vannforskning, m.fl. Artikeln bygger bland annat på data från expeditionen Oden Southern Ocean 2010/11.

Fossil från polartrakterna

På fredag 1 juli är det Forskarfnatt på Naturhistoriska riksmuseet. Polarforskarna Thomas Mörs och Jonas Hagström visar och berättar om insamlade föremål från Arktis och Antarktis. Bland annat får du se fossil från förhistorisk kejsar­pingvin.

Women in Science-priset

L'Oréal-UNESCO For Women in Science-priset delas ut för att uppmärksamma två lovande kvinnor inom områdena naturvetenskap, teknik och matematik. Sista ansökningsdag är 15 september 2016.

Lediga polarjobb

European Polar Board söker en assistant policy officer till sekretariatet i Haag, Nederländerna. Sista ansökningsdag är 14 juli.

Antarktisfördragets sekretariat i Buenos Aires, Argentina, söker en executive secretary. Sista ansökningsdag är 16 november.

Prisbelönta polarforskare

Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) har delat ut 2016 års medaljer och priser till polarforskare som har gjort framstående insatser för Antarktisforskningen. Heinz Miller, Alfred-Wegener-Institut (AWI), belönas med SCAR Medal for International Coordination, Robert Dunbar, Stanford University, belönas med SCAR Medal for Excellence in Antarctic Research och Rob DeConto, University of Massachusetts-Amherst, får årets Tinker-Muse Prize for Science and Policy in Antarctica.

Polarforskningsportalen

 


polarnytt@polar.se    www.polar.se