Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 6 / november 2016

Petermannfjorden

Petermannfjorden. Foto: Ida Kinner

Anmäl dig till Polarforum 2016

Välkommen till en tvådagarskonferens om möjligheter och samarbeten inom svensk polarforskning. Polarforum hålls på Sjöhistoriska museet i Stockholm 22–23 november.

Programmet för 22 november fokuserar på aktualiteter, möjligheter och framtida inriktningar för svensk polarforskning. Dagen efter, 23 november, har inriktning på interdisciplinär Arktisforskning.

Läs programmet och anmäl dig här

Följ säsongens forskning i Antarktis

I mitten av december inleds Antarktissäsongen inom det svenska forskningsprogrammet SWEDARP 2016/17.

Vinterns expedition består av två delar: underhållsarbete på forskningsstationen Wasa samt forskningsprojektet MAGIC-DML.

MAGIC-DML står för Measuring, mapping and modelling Antarctic geomorphology and ice change in Dronning Maud Land. Projektets syfte är att kartlägga landformer och samla in geologiska prover från olika höjder på nunataker och därefter återskapa hur inlandsisens tjocklek har varierat över tid. Data från expeditionen kommer att användas för att testa och förbättra modeller, bland annat för hur inlandsisen påverkas av klimatförändringar, både historiskt och i framtiden.

Först ut är Polarforskningssekretariatets personal, som anländer till den tyska forskningsstationen Neumayer i Antarktis 19 december. En stor del av expeditionens utrustning kommer med sydafrikanska fartyget S.A. Agulhas II till Neumayer vid jultid. Därefter transporteras utrustningen vidare till Wasa. Forskargruppen anländer till Wasa 10 januari och kommer att arbeta i fält runt om i Dronning Maud Land fram till 18 februari.

Forskningsledare är Arjen Stroeven, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Följ MAGIC-DML i Polarforskningsportalen

Utlysning: INTERACT Transnational Access

INTERACT, International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic, är ett EU-finansierat nätverk som ger forskare möjlighet att arbeta vid andra länders arktiska forskningsstationer i Europa, Ryssland och Nordamerika. I en pågående utlysning tar INTERACT emot ansökningar för arbete under perioden mars 2017–april 2018. Sista ansökningsdag är 18 december 2016.

NYTT I POLARFORSKNINGSPORTALEN

Arktiska öar

Foto: Fredrik Dalerum

Forskarrapport från Arktiska öar

Hur påverkar klimatförändringar den biologiska mångfalden i Arktis? För att kunna utvärdera klimateffekterna på arktiska ekosystem på land och jämföra med arktiska öar, påbörjade forskare i somras ett monitoreringsprogram i Abisko.

Läs om sommarens fältarbete i Abisko

Östra Grönland 2016

Foto: Grzegorz Niedzwiedzki

Forskarrapport från östra Grönland

I somras återvände forskare från Uppsala universitet till östra Grönland för att leta fossil. Forskarna undersöker vilka ekologiska drivkrafter som ligger bakom landryggradsdjurens omfattande evolutionära förändringar.

Läs om forskarnas fossilfynd

ARKTIS

Gruppfoto

Foto: USCG Petty Officer 2nd Class Connie Terrell

Toppmöte om Arktisforskning

Sverige var ett av 25 inbjudna länder till Arktisforskningsmötet i Washington, DC, i september. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltog i samtalen om forskning och klimatpåverkan i Arktis.

Vid mötet uttalade ministrarna ambitionen att öka sina insatser och att arbeta för att koordinera de expeditioner som ska utföras under de kommande åren.

Fossil

Foto: Benjamin Kear

Ny artikel om Grönlandsforskning

En ny artikel i Scientific Reports visar hur ekosystem från högre breddgrader återhämtade sig efter världens mest omfattande massutdöende för 252 miljoner år sedan.

– Våra nya fynd visar inte bara global återhämtning efter utdöende, men också att bottenlevande samhällen under triasperioden snabbt anpassade sig över tid, säger Grzegorz Niedzwiedzki, Uppsala universitet.

ANTARKTIS

Miljöskyddsprotokollet 25 år

För att öka skyddet av Antarktis unika miljö, undertecknades Miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget i Madrid 4 oktober 1991. 25-årsjubileet uppmärksammades på flera platser och i sociala medier, bland annat på Twitter.

Film av Australian Antarctic Division

Utökat skydd för antarktiskt hav

Världens största marina reservat, som omfattar 1,5 miljoner km2, ska bildas i Rosshavet i Antarktis. Det beslutade Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) vid ett möte i Australien i slutet av oktober.

Den svenske delegaten Bo Fernholm intervjuades i Sveriges Radio

POLARFORSKARE MÖTER ELEVER

Fältläger på Medborgarplatsen

Foto: Polarforskningssekretariatet

ForskarFredag på Medborgarplatsen

Under ForskarFredag 30 september slog Polarforskningssekretariatet läger mitt på Medborgarplatsen i Stockholm. Forskaren Benjamin Kear, Uppsala universitet, och fältteknikern Lasse Tano fanns på plats för att berätta om sommarens expedition till östra Grönland och visa fossilfynd för högstadie- och gymnasieelever från hela Stockholm.

Michelle, Mikael och Albin

Foto: Polarforskningssekretariatet

Skolans polardagar i Gränna

Skolans polardagar på Grenna museum hölls 11–12 oktober och lockade 470 elever och lärare från Huskvarna, Tranås och Gränna. Polarforskarna Michelle Nerentorp, Chalmers, Mikael Hedblom och Albin Gräns, Göteborgs universitet berättade om sin forskning på fiskar, alger och kvicksilver i polarhaven.

NOTISER

Nyhetsbrev för lärare

Följ expeditioner, läs bloggar och få tips om spännande experiment och uppgifter som kan användas i undervisningen.

nyhetsbrevet annonseras också nya utlysningar inom lärarprogrammet.

Stipendier

Stiftelsen Ymer-80 har till ändamål att främja polarforskning och kommer i mars att dela ut 2017 års stipendier.

Sista ansökningsdag är 2 december 2016.

Ny polardoktor

Vi gratulerar Michelle Nerentorp, Chalmers, som har disputerat med sin avhandling Mercury cycling in the global marine enviroment. Michelle har deltagit i forskningsexpeditioner i både Arktis och Antarktis.

KULTUR

Nya polarböcker

I skuggan av Andrée och Nordenskiöld av Håkan Jorikson.

Encyclopedia of the Barents Region. Nytt uppslagsverk.

Arktis – liv i en värld av is och snö av Felix Heintzenberg och Ole Jørgen Liodden.

Midnattssol över Lappland. En fotobok om Lappland av Peter Rosén.

Polarkonstnärer

Tyrone Martinsson berättar om polarforskning och fotografi från 1861 till idag på Landskrona museum 13 november.

Svenerik Jakobsson ställer ut på Galleri Helle Knudsen i Stockholm. Utställningen pågår till och med 19 november.

Gerry Johansson ställer ut bilder från Antarktis på Galleri Elf i Göteborg. Bilderna visas till och med den 17 december.

NY VIDEO

Polarforskning... Varför det?

Polarforskning handlar ofta om globala miljö- och klimatfrågor och berör därför alla på jordklotet.

Se filmen på Youtube

Youtube

Följ vårt TwitterflödeFölj oss på Twitter

I sekretariatets Twitterflöde finns snabba och korta uppdateringar om vad som händer i polarvärlden. Följ oss och retweeta gärna!
@polarforskning

 


polarnytt@polar.se    www.polar.se