Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 7 / december 2016

Forskningsstationen Wasa

Forskningsstationen Wasa. Foto: Cecilia Selberg

Antarktissäsongen har inletts

Södra halvklotets sommar är den mest hektiska tidpunkten på året för polarforskning i Antarktis. 15 december inleddes den svenska Antarktissäsongen inom forskningsprogrammet SWEDARP 2016/17. Säsongens expedition består av två delar: underhållsarbete på forskningsstationen Wasa och undersökningar av antarktiska berg för att förstå hur klimatvariationer påverkar inlandsisen.

Forskningsprojektet MAGIC-DML är ett internationellt samarbete för att studera inlandsisens volymförändringar i Dronning Maud Land i Antarktis. Området är till stor del täckt av den östantarktiska inlandsisen. Isen är så tjock att det bara är de högsta bergstopparna, så kallade nunataker, som sticker upp ur istäcket.

Forskarnas mål är att återskapa inlandsisens historia, specifikt hur dess tjocklek och utbredning har varierat över tid. Genom att samla in och bestämma åldern på prover från stenblock på olika höjder på nunatakerna, testas och förbättras numeriska modeller av isytans förändringar. Med hjälp av modellerna kan forskarna se hur inlandsisen påverkas av klimatförändringar, både historiskt och i framtiden.

Polarforskningssekretariatets personal lämnade Sverige 15 december och anlände till den tyska forskningsstationen Neumayer i Antarktis 19 december. Under den kommande veckan kommer utrustning och förnödenheter att packas på terrängfordon för vidare transport till den svenska forskningsstationen Wasa.

Läs bloggar från expeditionen

Läs pressmeddelandet om MAGIC-DML

Historiska isförändringar kan förutspå Antarktis framtid

Polarforskaren Jennifer Newall arbetar vid Stockholms universitet och Purdue University i USA. Här berättar hon om forskningen i Antarktis under expeditionen MAGIC-DML.

Se filmen på Youtube

MAGIC-DML på Youtube

ARKTISFORSKNING

ARICE samordnar isbrytarflottan

Det europeiska initiativet ARICE, Arctic Research Icebreaker Consortium for Europe, syftar till att samordna och samutnyttja europeiska forskningsisbrytare. Polarforskningssekretariatet kommer, tillsammans med 15 internationella partners, att delta i en ansökan för ett fyraårigt projekt som bland kommer att innehålla medel för transnationell tillgång till forskningsisbrytare.

 

Ny rapport om Arktis roll för klimatet

Arctic Resilience Report, som presenterades i slutet av november, är den första övergripande utvärderingen som gjorts av både ekosystem och samhällen i Arktis.

Rapporten identifierar 19 kritiska tröskelvärden som riskerar att drastiskt förändra Arktis i grunden redan under detta sekel.

Digital introduktion till rapporten

POLARFORSKARE

Schweiz i Antarktis

ACE, Antarctic Circumnavigation Expedition, är Swiss Polar Institutes första Antarktisexpedition. Den 20 december lämnar fartyget Akademik Tryoshnikov hamnen i Kapstaden för nittio dagars expedition i Södra ishavet. Nathalie Van der Putten, Geologiska institutionen vid Lunds universitet, deltar ombord på ACE:s tredje etapp.

Forskning om gruvarv

Dag Avango, KTH, leder två nya forskningsprojekt om arvet efter gruvdrift i Arktis som en resurs för hållbara samhällen. Fältstudier kommer att göras bland annat på Grönland, Svalbard och Norrbottens malmfält.

Det ena projektet fokuserar särskilt på Norrbotten och det andra är inriktat på turism.

Ny polardoktor

Vi gratulerar Georgia Sotiropoulou, Stockholms universitet, som har disputerat med avhandlingen The Arctic Atmosphere: Interactions between clouds, boundary-layer turbulence and large-scale circulation.

Georgia deltog i polarforskningsexpeditionen SWERUS-C3.

POLARMÖTEN

Polarforum

Årets Polarforum hölls i 22-23 november i Stockholm och samlade ett nittiotal personer. Under de två dagarna diskuterads bland annat framtida terrestra expeditioner till Arktis, svensk marin forskning och framtida inriktningar för svensk Antarktisforskning. Det hölls även en workshop för forskare tidigt i karriären med ämnen som karriärutveckling, forskningsmöjligheter och säkerhet i fält.

Stort tack till alla er som deltog!

 

Unga forskare

Steffen Wiers, Anna Fitch och Piotr Kupiszewski deltog ombord på isbrytaren Oden under expeditionen Arctic Ocean 2016 inom sekretariatets satsning på forskare tidigt i karriären.

ECS, Early Career Scientists, var temat för Kanadas ambassads seminarium The future of Arctic Science, där bland andra de tre unga polarforskarna berättade om sina erfarenheter från sommarens expedition.

 

Geologimöte

Över 20 000 personer besöker AGU:s (American Geophysical Unions) årliga forskarkonferens i San Francisco. I år deltog Polarforskningssekretariatet tillsammans med Bolincentret vid Stockholms universitet, i en gemensam utställningsmonter där besökarna fick ta del av svensk klimat- och polarforskning.

Det hölls även en liten tävling. Alla glada vinnare fick varsin flaska med vatten från Nordpolen, insamlat vid isbrytaren Odens besök 21 augusti 2016.

POLARKONST

Julklappstips: ge bort en polarbok!

Antarctica and the Humanities – Antarktisforskning i nytt ljus? Författare Peder Roberts, Lize-Marié van der Watt och Adrian Howkins (red.)

When Pemmican Made History – en berättelse om pemmikan och betydelse för polarforskare. Författare Kjell Lundin

Polarkonstnär ställer ut

Från Arktis till Antarktis heter Svenerik Jakobssons kommande utställning. Han ställer ut på Sandgrund i Karlstad 7 januari-19 mars 2017.

Sandgrund Lars Lerin

POLARFORSKNING PÅ YOUTUBE

 

På sekretariatets Youtube-kanal finns filmer och videoklipp som berättar om och förklarar svensk polarforskning.

Vi håller som bäst på med att bygga upp kanalen, redan nu finns en hel del inspirerande och lärorikt material - ta gärna en titt!

Polarforskning på Youtube

Polarnytts läsare önskas en riktig god jul och gott nytt år!

I jul- och nyårstid har vi kontoret öppet som vanligt på vardagarna 27-30 december och 2-4 januari. Fredag 23 december och fredag 5 januari är det begränsat öppethållande, då finns vi på plats mellan kl 9.00 och 12.00. Från måndag 9 januari är det öppet som vanligt igen.

På Abisko naturvetenskapliga station svarar vi i telefon och finns på plats varje vardag utom 23, 27 och 28 december.

Kontaktuppgifter

Följ vårt TwitterflödeFölj oss på Twitter

I sekretariatets Twitterflöde finns snabba och korta uppdateringar om vad som händer i polarvärlden. Följ oss och retweeta gärna!
@polarforskning

 


polarnytt@polar.se    www.polar.se