Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 2 / februari 2017

Storm vid Wasa. Foto: Carl Lundberg

Storm vid Wasa. Foto: Carl Lundberg

Antarktissäsongen går mot sitt slut

Fältarbetet för MAGIC-DML är avslutat för den här säsongen. Den senaste veckan har expeditionsdeltagarna väntat på att få påbörja hemresan från forskningsstationen Wasa, men i Antarktis är det vädrets makter som bestämmer och på grund av hårt väder har det inte ännu varit möjligt att flyga.

Följ Polarforskningssekretariatet på LinkedIn och läs mer om hur det är att arbeta med polarforskning i Antarktis.

...och sin början

Medan några väntar på att få åka hem, har säsongen precis börjat för andra. Nathalie Van der Putten från Geologiska institutionen vid Lunds universitet gick i helgen ombord på det ryska forskningsfartyget Akademik Treshnikov i Punta Arenas i Chile för att delta i den tredje och avslutande etappen av forskningsexpeditionen Antarctic Circumnavigation Expedition (ACE). Hon kommer att arbeta inom ett paleoklimatologiskt forskningsprojekt som mäter förändringar i havets förmåga att ta upp koldioxid.

ARKTISFORSKNING

Kina, Norden och Arktis

För femte året arrangerar China-Nordic Arctic Research Center ett symposium om kinesiskt-nordiskt samarbete i Arktis. Årets symposium hålls 24–26 maj i Dalian i Kina. Fram till 17 mars går det att skicka in förslag på presentationer till de tre sessionerna.

Medalj för samarbete i Arktis

International Arctic Science Committees (IASC) medalj för förtjänstfulla insatser inom Arktisforskningen har för 2017 tilldelats professor Terry Callaghan för enastående insatser för utvecklingen av samarbeten inom forskningen i Arktis.

SKOLVÄRLDEN

Foto: Benjamin Kear

Vetenskapsfestival i Uppsala

Vetenskapsfestivalen SciFest arrangeras 9–11 mars i Uppsala. Elever, lärare och allmänhet är välkomna till Fyrishov för att lära sig mer om forskning i allmänhet och polarforskning och grönländska fossil i synnerhet.

Foto: Lilian Ericsson

Giraff på iskallt uppdrag

Giraffen Lilli, utsänd av klass 2 B på Finnstaskolan i Upplands-Bro, har varit på besök på Abisko naturvetenskapliga station och bland annat hjälpt till att mäta istjockleken på Torneträsk.

POLARKULTUR

Frusna ögonblick

Frusna ögonblick – Svensk polarfotografi 1861–1980 är en fotobok, sprungen ur ett forskningsprojekt där gamla polarbilder har letats upp och digitaliserats. De första försöken att skildra polarlandskapet med hjälp av kameran skedde för mer än 150 år sedan och i boken visas många av dessa bilder för första gången. Boken är också en hyllning till de fotografer som ofta under stora umbäranden utforskade nytt land och fångade frusna ögonblick för framtiden.

Förlaget Art and Theory Publishing inbjuder till bokrelease och samtal med författarna och polarforskarna Per Holmlund och Tyrone Martinsson onsdag 1 mars på Mindepartementet på Skeppsholmen i Stockholm.

Real light fluffy

För femte året i rad har konststudenter från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm besökt Abisko naturvetenskapliga station för att under tre veckor arbeta, studera och experimentera. Arbetet i Abisko har handlat om att synliggöra och kritiskt granska en mängd antaganden, som vi tenderar att göra om konst, vetenskap och oss själva. Just nu handlar de pågående debatterna i den akademiska konstvärlden om att definiera kriterier för det framväxande området konstnärlig forskning, både i dialog med och i motsats till etablerade områden av vetenskaplig forskning, i natur- såväl som i samhällsvetenskap.

Fram till 5 mars ställer studenterna ut sina verk från Abisko på Galleri Mejan på Skeppsholmen i Stockholm.

Evenemang i Stockholm – med Arktis på agendan

Arktiska spår på Nordiska museet

Onsdag 8 mars arrangerar Nordiska museet i Stockholm ett föredrag och samtal med författaren Bea Uusma och forskaren Nina Kirchner. Polarexpeditioner är temat för evenemanget.

Samtalsserien Arktiska spår fortsätter 5 april med Gruvor i norr som tema. Lotten Gustafsson Reinius leder samtalet om resursutvinning, risk för ras och folktrons mytomspunna väsen gruvrået.

Läs om samtalsserien på Nordiska museet

 

Drömmen om Arktis på Stadsbiblioteket

Onsdag 15 mars hålls ett samtal kring drömmen om Arktis med Majgull Axelsson och Gunnar D Hansson på Stadsbiblioteket i Stockholm. Samtalet är en del i projektet Arctic Imagination, en serie evenemang i New York, Köpenhamn, Oslo, Nuuk och Stockholm med fokus på klimatförändringarna i Arktis.

Stadsbiblioteket arrangerar ytterligare samtal i serien Arctic Imagination:

  • 6 april: Vem tar ansvar för Arktis?
  • 3 maj: Kan jag verkligen påverka klimatet?

Läs om samtalsserien på Stadsbiblioteket

Författarna Majgull Axelsson, Gunnar D Hansson och Bea Uusma har deltagit i expeditioner med isbrytaren Oden i Arktis inom Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram.

Klimatforskaren och glaciologen Nina Kirchner arbetar vid Stockholms universitet och har deltagit i flera forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis med isbrytaren Oden. Läs om Ninas forskning ombord på Oden.

 

Polarfrossa på Naturhistoriska riksmuseet

I Skaparverkstaden på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är det polartema under sportlovet, till och med söndag 5 mars. Skapa med lera, färger, glitter och annat – kanske blir det en isbjörn! Passa på att också titta in i utställningen om expeditioner – det finns polarforskare där!

Följ vårt TwitterflödeFölj oss på Twitter

I sekretariatets Twitterflöde finns snabba och korta uppdateringar om vad som händer i polarvärlden. Följ oss och retweeta gärna!
@polarforskning

 


polarnytt@polar.se    www.polar.se